Destinasjon Hovden As - Miljøindex

Destinasjon Hovden As

Markedsføring for mest mulig å fremme og utvikle Hovdenområdet som et turist- og reiselivsmål. Selskapet skal også kunne yte og formidle tjenester som naturlig hører inn under selskapets virksomhet, samt at selskapet også skal tegne aksjer/selskapsandeler i andre selskap som måtte drive beslektet drifsrelatert virksomhet. Oppdrag for eierne skal utføres som bestemt av oppdragsgiveren og innenfor rammer som oppdragsgiveren setter.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 37 93 93 70
  • Besøksadresse: Hovdetun, 4755 Hovden i Setesdal
  • Postadresse: Postboks 4756 Hovden i Setesdal
  • Org.nr: 937024479
  • Send forespørsel