Framsenteret As - Miljøindex

Framsenteret As

Selskapet har som ideelt formål å ivareta fellesoppgaver knyttet til driften av Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, også kalt Framsenteret, med sikte på effektiv drift og utnyttelse av de stordriftsfordeler som følger av samlokalisering av og samarbeid mellom de deltakende institusjoner. Selskapet skal også på andre måter fremme samarbeid mellom de deltakende institusjoner slik at Framsenteret fremstår som en samarbeidsorganisasjon for klima- og miljøforskning i nordområdene i tråd med intensjonene i "Nye byggesteiner i nord", fremmet av regjeringen mars 2009.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo