Alta Kraftlag Sa - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Alta Kraftlag Sa

Å sørge for en sikker, økonomisk fordelaktig og rasjonell energiforsyning til lagets medlemmer og kunder ved å: Bygge og drive overførings- og fordelingsnett i konsesjonsområdet. Produsere, kjøpe og selge energi. Ha en klar miljøstrategi. Laget kan dessuten: Delta i annen virksomhet ved etablering av nye selskaper på andre forretningsområder, eller ved kjøp av aksjer i andre selskaper. Opprette nye forretningsområder i laget. Slike skal ha en naturlig tilknytning til områdene som utgjør lagets hovedformål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo