El Effekt As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

El Effekt As

Elektroinstallasjon og annen virksomhet som naturlig hører hertil, herunder deltagelse i andre selskaper, samt delta i andre aktiviteter relatert til eller viktige for hovedvirksomhetsområdet samt annen virksomhet som etter styrets mening kan være nødvendig eller ønskelig.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo