Askøy energi AS - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Askøy energi AS

å være ledende totalleverandør av elektrisk energi på Askøy - å være konkuransedyktig og lønnsom virksomhet med hovedmål å dekke behovet for elektrisk energi og energibasert tjenester innenfor Askøy Kommune - å sikre innbyggerne på Askøy en rask service og konkuranssedyktig strømpriså være Askøy Kommune sin faglige rådgiver i energispørsmål - å gi rådgivning og stimulere til gjennomføring av andre ENØK-tiltak - å legge sterk vekt på nærmiljø ved planlegging og utbygging av distribusjonsnettetå drive og bygge ut distribusjonsnettet innenfor Askøy Kommune - å drive omsetning av energi - å drive annen virksomhet som naturlig har tilknytning til selskapets formål eller utnytting av selskapets ressurser.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff


Kontaktinfo