Bilkollektivet Sa - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Bilkollektivet Sa

Så langt mulig å dekke andelseierens behov for privatbil i form av å bruke felles leasede eller eide biler på en rimeligst mulig måte. For å gjøre dette kan andelslaget anskaffe biler ved kjøp, ved å lease eller ved å innleie på annen måte. Andelslaget kan også eie eller engasjere seg i andre aktiviteter eller anlegg som er i samsvar med dette formålet, herunder å drive kommersiell utleie av andelslagets bilpark til spesielle brukere.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff


Kontaktinfo