Norsk Skogsertifisering AS - Miljøindex

Norsk Skogsertifisering AS

Norsk Skogseretifisering organiserer en frivillig selvkostbasert gruppesertifisereing av skogforvaltning uavhengig av tømmeromsetning. Norsk skogsertifisering forholder seg direkte til de enkelte skogeiere/skogeiendommer, og tilbyr et tilpasset ISO 14001 basert system for kvalitets- og miljøstyring, inklusive opplæring og den generelle delen av system- og dokumentasjonsoppdatering.
 

Sertifisering

PEFC
Sertifiseringsstandard: PEFC N 02
Sertifikatnummer: 2000-OSL-SYMI-8075
Akkrediteringssystem: Norwegian Accreditation
Førstegangssertifisert: 02.05.2000
Sertifikatet utløper: 02.05.2024
Sertifisert av: DNV
Scope: Counselling, training and auditing contracted forest properties to ensure their compliment with requirement in ISO 14001:2015 and forestry management according to Norwegian PEFC Standard for sustainable Forestry (PEFC N 02) and requirement - group certification (PEFC N 03).
Virksomhet: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer og skogbruksvirksomheter skal tilfredsstille kravene til miljøstyring i.h.t ISO 14001:2015 og skogforvaltning i samsvar med PEFC Skogstandard (PEFC N 02) og krav ved gruppesertifisering (PEFC N 03).
ISO 14001
Sertifiseringsstandard: ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 2000-OSL-SYMI-8075
Akkrediteringssystem: Norwegian Accreditation
Førstegangssertifisert: 02.05.2000
Sertifikatet utløper: 02.05.2024
Sertifisert av: DNV
Scope: Counselling, training and auditing contracted forest properties to ensure their compliment with requirement in ISO 14001:2015 and forestry management according to Norwegian PEFC Standard for sustainable Forestry (PEFC N 02) and requirement - group certification (PEFC N 03).
Virksomhet: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer og skogbruksvirksomheter skal tilfredsstille kravene til miljøstyring i.h.t ISO 14001:2015 og skogforvaltning i samsvar med PEFC Skogstandard (PEFC N 02) og krav ved gruppesertifisering (PEFC N 03).
PEFC
Sertifiseringsstandard: PEFC N 03
Sertifikatnummer: 2000-OSL-SYMI-8075
Akkrediteringssystem: Norwegian Accreditation
Førstegangssertifisert: 02.05.2000
Sertifikatet utløper: 02.05.2024
Sertifisert av: DNV
Scope: Counselling, training and auditing contracted forest properties to ensure their compliment with requirement in ISO 14001:2015 and forestry management according to Norwegian PEFC Standard for sustainable Forestry (PEFC N 02) and requirement - group certification (PEFC N 03).
Virksomhet: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer og skogbruksvirksomheter skal tilfredsstille kravene til miljøstyring i.h.t ISO 14001:2015 og skogforvaltning i samsvar med PEFC Skogstandard (PEFC N 02) og krav ved gruppesertifisering (PEFC N 03).
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Even Bergseng Dagl. leder
Øvrig ledelse email Erik Ødegård styreleder
Teknisk email Erling Bergsaker skogskonsulent
Kvalitet email Even Bergseng Dagl. leder
 

Bransjer

Miljøsertifisert
SKOGBRUK
Skogbruk
Skogbruk, tjenester tilknyttet

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Norskog

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!