Eni Norge As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Eni Norge As

Formålet Selskapet tør strebe mot, enten direkte eller gjennom deltakelse i andre selskaper, foretak eller virksomheter, er: a. å fremme, drive og utføre alle former for petroleum operasjoner og kommersiell handel innen sektoren for flytende og/eller gassholdig hydrokarboner og andre kilder og former for energi og lignende biprodukt,b. å innlede, drive eller inngå i hvilket som helst arrangement for å konstruere, finansiere, eie og operere gassrørledninger og andre rørledninger, anlegg for veskedannelse og/eller reforgassing av naturgass, skip for transport av petroleum (inklusiv, uten begrensning, naturgass, råolje, LPG - kondensert hydrokarbongass - og LNG - kondensert metanblanding) og likeartede innretninger,c. å etablere og anskaffe aksjeportefølje i andre selskaper eller virksomheter som opererer innenfor feltene angitt i litra a og b, d. å samle midler for finansiering av dets aktiviteter og/eller aktivitetene til dets tilsluttede selskap,e. å gjennomføre alle tiltak, inkludert

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff
Kontaktinfo


  • Telefon: 52 87 48 00 Faks: 52 87 49 30
  • Besøksadresse: Vestre Svanholmen 12, 4313 Sandnes
  • Postadresse: Postboks 101 Forus, 4064 Stavanger
  • Org.nr: 919160675
  • Send forespørsel