As Kirkegaten 74 - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

As Kirkegaten 74

Stille lokaler til disposisjon for eierne samt utleie av tilgjengelige lokaler til andre aktuelle virksomheter/leietakere gjennom å utvikle og forvalte eiendommene Kirkeg 74, 76, og 78 i Lillehammer og i denne forbindelse eventuelt å erverve andre faste eiendommer og/ eller overta sameieandeler eller deltakerinteresser i slike eiendommer.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 95 86 90 77
  • Besøksadresse: Kirkeg. 76, 2609 Lillehammer
  • Postadresse: Postboks 988, 2626 Lillehammer
  • Org.nr: 930635944