AF Gruppen Norge AS - Miljøindex

AF Gruppen Norge AS


 

AF Gruppens styringssystem for miljøarbeid følger prinsippene i miljøstandarden ISO 14001 og i 2016 ble konsernet kontrollmedlem i Grønt Punkt. Grønt Punkt er en internasjonal ordning, som skal bidra med å sikre finansiering av returordninger for brukt emballasje.
Alle forretningsenheter i AF Gruppen måles på to konkrete parameter knyttet til miljøpåvirkning: kildesorteringsgrad og klimagassutslipp. Avfallshåndteringen foregår kontinuerlig gjennom å prosjektere og planlegge prosjektene slik at minst mulig avfall blir generert. Avfallet som oppstår skal i størst mulig grad være av en type som kan kildesorteres og gjenvinnes. Påvirkningen på klimaet måles fortløpende i form av mengde klimagassutslipp i tonn CO2-ekvivalenter. AFs klimaregnskap viser at forbruk av diesel gjennom bruk av anleggsmaskiner utgjør den største delen av klimagassutslippet. Vi jobber for å redusere utslipp blant annet ved å fortløpende skifte ut maskiner, slik at vi til enhver tid har en moderne maskinpark med lavere utslippsmengder.
AFs medarbeidere skal ha en grunnleggende forståelse og aksept for at belastning på ytre miljø skal minimeres. Miljøarbeidet starter allerede på prosjekt- og forretningsenhetsnivå hvor miljøaspekter blir identifisert og rangert. Sammen med lover, forskrifter og spesifikke kontraktskrav danner disse analysene grunnlaget for prosjektenes og enhetenes mål for ytre miljø. Dersom en uønsket hendelse med forurensingspotensial oppstår vil hendelsen analyseres for å etablere forebyggende barrierer for fremtidige prosjekter.

 


Ønsker du å lese mer om AFGs miljøpolitikk – følg linken under:


https://afgruppen.no/om-oss/hms/miljo/


 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 2186
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 02.02.2021
Sertifikatet utløper: 02.02.2024
Sertifisert av: Kiwa AS
Virksomhet: Rehabilitering, restaurering, nybygg av kulturbygg, sykehjem, skoler, badeanlegg, boliger, kjøpesentre, næringsbygg
ISO 14001
Sertifiseringsstandard: ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 2000-OSL-SYMI-8095
Akkrediteringssystem: Norwegian Accreditation
Førstegangssertifisert: 04.12.2000
Sertifikatet utløper: 17.02.2024
Sertifisert av: DNV AS
Scope: Civil engineering and construction works: Project management and administration, engineering, construction, operation and maintenance including adjacent building- and installation works, within the following market areas: - Infrastructure (road, railway, airport, hydro power plants, dam installations, marine works and port facilities, site preparations etc.). - Underground (tunnels, caverns, shafts, hydro power plants etc.) - Mining (extraction, transport, etc.). - Onshore facilities for the oil and gas industry, the energy sector and general infrastructure (site preparations, civil works, pipeline and mechanical works, operation and maintenance, underground/blasting works etc.). - On- and offshore wind (roads, foundation, etc.). - Buildings
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Amund Tøftum Konsernsjef
Øvrig ledelse email Olav Aune HMS-direktør
Øvrig ledelse email Eirik Wraal Konserndirektør Miljø
Informasjon/Samfunn email Knut Ekern Kommunikasjonsdirektør
Miljø email Anastasia Wraa Miljøsjef
Miljø email Olav Aune HMS-direktør
 

Bransjer

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
Entreprenører
GJENVINNING
GRUNNARBEID
Gjenvinning av metallholdig avfall og skrap
OMSETNING OG DRIFT AV EGEN FAST EIENDOM
OPPFØRING AV BYGNINGER
RIVNING AV BYGNINGER OG FLYTTING AV MASSE
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap AF Gruppen ASA
Avdeling AF Gruppen
 

Produktnyheter

Resirkulerer det første produksjonsskipet i Norge

Det største resirkuleringsoppdraget i sitt slag pågår nå i Vats, Rogaland. Et 235 meter langt produksjonsskip (FPSO) ...

Vis mer

Kontaktinfo

Øvrige sertifikater

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!