Bremnes Seashore As - Miljøindex

Bremnes Seashore As

Driva fiskoppdrett og anna tilknytta aktivitet, handelsverksemd, kjøp av faste eigedommar, agenturverksemd og som eigar og deltakar i andre selskap.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 53 42 82 00
  • Besøksadresse: Øklandsvågen, 5430 Bremnes
  • Postadresse: Postboks Øklandsvegen 90, 5430 Bremnes
  • Org.nr: 836597702
  • Send forespørsel