Nordnes Verksteder As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Nordnes Verksteder As

Gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker fremtidig drift.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo