Biocontrol As - Miljøindex

Biocontrol As

Tjenesteyting, handel, produksjon og hva dermed står i forbindelse, samt deltagelse i andre selskaper ved aksjeeie, kapitalinnskudd, garantistillelser eller på annen måte.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 69 22 52 55
  • Besøksadresse: Gautestadv. 75, 1890 Rakkestad
  • Org.nr: 959837090