Cape Fish Group As - Miljøindex

Cape Fish Group As

Erverv fast eiendom og utleie av disse, samt erverve eierandeler i selskaper som eier og forestå drift av fiskeforedlingsanlegg og fiskebåter og omsetning av fiskeprodukter, samt hva hermed står i forbindelse med dette.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo