Knarvik Industri og Miljø As - Miljøindex

Knarvik Industri og Miljø As

Ivareta viktige sosialpolitiske føremål i Lindås kommune. Gjennom å leggje til rette og tilby tenester kommunen har trong for i sitt virke, skal verksemda kunne fungere som kommunen sitt fremste organ for arbeidstrening, habilitering, rehabilitering, attføring, aktivisering og varig verna arbeid for menneske som har trong for slikt arbeid i regi av kommunen. Verksemda skal vere tiltaksarrangør for arbeidsplassar for yrkesvalhemma arbeidstakarar i regi av Aetat.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo