Helseforetakenes Innkjøpsservice As - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Helseforetakenes Innkjøpsservice As

Stimulere til nasjonalt innkjøpssamarbeid mellom helseforetakene i Norge. Selskapet skal på utvalgte områder være et innkjøpsfaglig kompetansesenter, samt bidra til økt verdiskapning i helseforetakene. Selskapet skal kun markedsføres mot sine eiere og deres underliggende helseforetak. Selskapet skal ikke ha erverv som mål. Selskapets aksjonærer har ikke rett til utbytte.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff


Kontaktinfo