Calanus As - Miljøindex

Calanus As

Delta i kommersialisering, forskning og utvikling, produksjon, markedsføring og salg av ernærings- og helseprodukter og farmasøytiske spesialpreparater basert på marine krepsdyr, samt delta i utvikling og kommersialisering av kunnskap og teknologi for høsting og utnyttelse av slike. Selskapets virksomhet inkluderer men er ikke begrenset til råvarer, foredlede produkter, teknologi, tjenester og intellektuelle eiendeler og rettigheter som kan knyttes til høsting og utnyttelse av marine krepsdyr, samt enhver aktivitet som naturlig følger av eller hører sammen med dette. Selskapet skal kunne investere i andre selskaper eller i egne industrieller forskningsanlegg, samt i eiendom knyttet til virksomheten.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 77 49 91 55
  • Besøksadresse: Stakkevollv. 65, 9010 Tromsø
  • Postadresse: Postboks 2489 Langnes, 9272 Tromsø
  • Org.nr: 984468970
  • Send forespørsel