Aust-agder Museum og Arkiv Iks - Miljøindex

Aust-agder Museum og Arkiv Iks

Aust-Agder kulturhistoriske senter skal arbeide for at verdifulle gjenstander, arkiver og andre informasjonsbærere av historisk og administrativ verdi blir samlet inn, tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmenhetens bruk, forskning og for kulturelle og administrative formål. Aust-Agder kulturhistoriske senter skal aktivt formidle institusjonens og avtalepartenes samlinger slik at det fremmer innbyggernes velferd og demokratiske rettigheter. De museumsfaglige oppgaver skal utføres i tråd med International Council of Museums (ICOM´s) etiske retningslinjer og i tråd med nasjonale føringer. De arkivfaglige oppgavene skal utføres i tråd med hevdvunne arkivfaglige prinsipper, etter International Council on Archives (ICA´s) yrkesetiske retningslinjer og ifølge lovverk, forskrifter og bestemmelser. Aust-Agder kulturhistoriske senter skal - Gjennom forskning og formidling arbeide for å levendegjøre Aust-Agders kultur og historie. - Bidra til å øke den museums- og arkivfaglige kompetanse

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo