Agder Arbeidsmiljø Iks - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Agder Arbeidsmiljø Iks

Selskapets har som formål: - å yte fullverdige tjenester innenfor helse, miljø og sikkerhetsarbeid i eierorganisasjonene og til andre - gjennom veiledning, oppfølging og tilrettelegging sikre at eiernes plikter etter lov og avtaler innenfor HMS følges opp og gjennomføres - å bistå alle ledd og nivåer i eierorganisasjonene i konkrete HMS saker, og bistå enhver leder slik at lederens ansvar for HMS innen sitt område klargjøres og tilrettelegges. Selskapet kan samarbeide med andre i den utstrekning slikt samarbeid faller innenfor selskapets formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff
Kontaktinfo