Institutt for Energiteknikk - Miljøindex

Institutt for Energiteknikk

Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig forskningsstiftelse lokalisert på Kjeller og i Halden. IFE står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi og utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE har betydelig aktivitet innen nukleærmedisin og utvikling av nye typer legemidler. IFE er også vertskap for det internasjonale OECD Haldenprosjektet. Kontaktinformasjon IFE Halden: Telefon: +47 69 21 22 00, Fax: +47 69 21 22 01, Postadresse: Postboks 173, 1751 Halden, Besøksadresse: Os Alle 5, 1777 Halden
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 99372-2011-AE-NOR-NA
Akkrediteringssystem: Norwegian Accreditation
Førstegangssertifisert: 24.06.2011
Sertifikatet utløper: 24.06.2023
Sertifisert av: DNV
Scope: Research and development within renewables, environmental technology, digital systems, petroleum technology, material- and process technology, MTO (Man-Technology-Organization), nuclear safety and reliability, and basic research within physics. Research, development, production and distribution of radiopharmaceuticals, including services. Consulting and electron beam welding, and other welding services. Research within OECD Halden project. Handling of radioactive waste and safe operation of nuclear installations. Preparation for safe decommissioning of the nuclear installations at IFE.
Virksomhet: Forskning og utvikling innen fornybar energi, miljøteknologi, digitalisering, petroleumsteknologi, material- og prosessteknologi, MTO (Menneske-Teknologi-Organisasjon), nukleær sikkerhet og pålitelighet samt grunnforskning i fysikk. Forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av radioaktive legemidler og tjenester relatert til dette. Konsulenttjenester og elektronstrålesveising og andre sveisetjenester. Forskning og utvikling i regi av Haldenprosjektet. Håndtering av radioaktivt avfall og sikker drift av atomanleggene. Forberedelse til trygg avvikling av nukleære anlegg ved IFE.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Nils Morten Huseby adm. dir
Nestleder email Atle Valseth viseadm. dir.
Øvrig ledelse email Erik Flatmark Divisjonsdirektør Radiofarmasi
Økonomi email Jan Robert Kallevik CFO
IT email Lars Ove Claesson avd. leder IKT
Adm./Org./Personal email Lasse Lund HR direktør
Informasjon email Silje Aspholm Hole Kommunikasjonsdirektør
Produksjon email Kristin Wickstrøm Avd. leder EB Sveis- og verksted
Utvikling email Martin Foss Forskningsdir. Energi og Miljøteknologi
Kvalitet email Eivind Rykkje Hopland Kvaitet og HMS-leder Forskning
Utvikling email Tomas Nordlander forskningsdir. digitalesystemer
Kvalitet email Jan Verwilst HMS- og kvalitetssjef
 

Bransjer

Forskning (naturvitenskap og teknikk)
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap First Sensing As
Hybrid Energy As
Hystorsys As
Ife Invest As
Institutt for Energiteknikks Boligselskap As
Kjeller Vindteknikk As
New Energy Performance As
Wirescan As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!