Barnevernkompetanse As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Barnevernkompetanse As

Konsulentvirksomhet som yter tjenester og aktiviteter innen saksbehandling, oppfølging av klientrettede hjelpetiltak, veiledning, kurs og opplæring i barnevern og sosialsektoren, samt annen virksomhet som naturlig hører til, herunder deltakelse i tilknyttet virksomhet som disse aktivitetene blir berørt av.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff
Kontaktinfo