Helse- og Miljøtilsyn Salten Iks - Miljøindex

Helse- og Miljøtilsyn Salten Iks

I samsvar med rammebetingelser gitt av selskapets eiere samt gjeldende regelverk og delegering av myndighet, er formålet med selskapet å: Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, fysikalske og tekniske forhold innenfor miljørettet helsevern. Tilføre samfunnsmedisinsk kompetanse. Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, fysikalske og tekniske forhold innenfor forurensning. Foreta utredninger og tilrådinger overfor kommunalt eller annet offentlig ansvarsledd eller andre. Å samarbeide med og videreutvikle de tjenestene som er lokalisert ute i de ulike kommunene. Oppgave tillagt kommunene i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov eller unntak fra særlov som vilkår for at oppgaven kan overføres til interkommunalt seisKap. Styret kan bestemme at selskapet også kan påta seg andre oppgaver enn det som ovenfor er nevnt. Selskapet kan ut fra krav om habilitet, uavhengighet og integritet om nødvendig være oppdelt i tilstr

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 40 00 77 77
  • Besøksadresse: Stormyrv. 25, 8008 Bodø
  • Org.nr: 986504907