Ecohz As - Miljøindex

Ecohz As

Markedsføre og omsette fornybar energi og grønne sertifikater basert på vann, vind og biomasse på det norske og det internasjonale markedet. Videre vil selskapets virksomhet være å utføre rådgivning, salg av tjenester og formidling av finansiering og investorer i forbindelse med utvikling av fornybar kraftproduksjon, markedsføring og omsetning som nevnt, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende formål, og all virksomhet som står i forbindelse med dette.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo