Denofa As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Denofa As

Handel, bearbeiding og videreforedling av korn, oljefrø og andre innsatsfaktorer til landbruk, havbruk, næringsmiddelindustri og bioenergi, samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff


Kontaktinfo