FjellVAR - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

FjellVAR

Forvaltning, planlegging, utbygging og drift av vatn- og avløpsalegg i Fjell kommune, samt anna verksemd knytt til desse områda, og videre vera ansvarleg for innsamling og gjennvinning av avfall. Drivast etter forretningsmessige prinsipp, men være bevisst det samfunnsansvar som er lagt til verksemda, samt vere ein utøvande reiskap og stabilt element for gjennomføring av Fjell kommune sin politikk for vatn, avløp og renovasjonstjenestene i kommunen. Selskapet skal være kjenneteikna av høg kompetanse, service og samhandling med omgivandene, særleg med Fjell kommune.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff


Kontaktinfo