Finnmark Ressursselskap AS - Miljøindex

Finnmark Ressursselskap AS

Selge og yte tjenester forbundet med avfall, herunder innsamling av avfall fra husholdninger og næringsliv, drift av avfallsmottak og gjenvinningsanlegg, samt utvikling av industriområdet på Grøtnes. Avfall skal tas hånd om slik at det blir minst mulig til skade og ulempe. Avfallet skal gjenvinnes ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn, og økonomiske forhold.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo