Beiarvekst As - Miljøindex

Beiarvekst As

Gjennom fabrikasjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av personer som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidsmarked.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Besøksadresse: Trones, 8114 Tollå
  • Postadresse: Postboks Trones, 8114 Tollå
  • Org.nr: 988107212