Dof Subsea As - Miljøindex

Dof Subsea As

Drive shipping- og redervirksomhet, herunder kontrahering, kjøp, salg, besittelse og utleie av skip, samt geotekniske undersøkelser og arbeid under havoverflaten, inspeksjons-, reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet på offshoreinstallasjoner, samt hva hermed står i forbindelse. Selskapet kan engasjere seg i andre selskaper med samme eller lignende formål, og herunder delta som komplementar i kommandittselskaper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo