Bi-bygget D-blokka As - Miljøindex

Bi-bygget D-blokka As

Utøve virksomhet med eie og drift av faste eiendommer, men denne virksomhet skal være begrenset slik den defineres i den tyske investeringslovs § 67. Selskapet skal ikke kjøpe eller eie mer enn tre faste eiendommer. Selskapet kan bare kjøpe faste eiendommer dersom eiendomsverdien ikke overstiger 15 prosent av verdien av det tyske faste eiendoms fond UIR ImmoInvest.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo