Bergen Vitensenter As - Miljøindex

Bergen Vitensenter As

Utvikle og drive et populærvitenskaplig opplevelse- og læringssenter for teknologi, naturvitenskaplig, matematikk og humaniora spesielt rettet mot barn og unge, samt annen virksomhet som nautrlig faller sammen med dette, herunder å delta i samarbeide med andre selskaper og foretak med lignende virksomhet. Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo