At Skog Sa - Miljøindex

At Skog Sa

Gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer. Dette gjøres ved å: Omsette andelseiernes tømmer og sikre best mulig pris og avsetning samt utvikle produkter om omsetningsformer. La andelseierne ta del i den verdiutvikling som AT Skog BAs kapital får, gjennom eierskap og kapitalforvaltning. Tilby andelseierne best mulig markedstilpassede skog- og utmarkstjenester og medvirke til skogfaglig utviklingsarbeid innen organisasjonen. Drive en næringspolitikk som trykker privat eiendomsrett gjennom aktiv næringsutøvelse i skog og utmark. Arbeide for god forståelse for en bærekraftig og fremtidsrettet skog- og utmarksnæring.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 35 58 82 00
  • Besøksadresse: Ole Cudrios g. 25, 3715 Skien
  • Postadresse: Postboks 116 Sentrum, 3701 Skien
  • Org.nr: 989086642
  • Send forespørsel