Søir Næring As - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Søir Næring As

Håndtering av næringsavfall og alt som står i naturlig tilknytning til dette, slik denne oppgaven til en hver tid er definert i selskapsavtalen til Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (morselskapet), og under de retningslinjer som til en hver tid bestemmes av dette selskapets representantskap.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff


Kontaktinfo