Kristiansand Boligselskap Kf - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Kristiansand Boligselskap Kf

Foretakets formål er å skaffe boliger, eventuelt servicebygg, for utleie til eldre, funksjonshemmede og vanskeligstilte boligsøkende. Boligene skaffes ved oppføring eller erverv og leies ut igjen uten innskudd eller lån fra leietaker. Foretaket har dessuten til formål å ervere eller forestå oppføring av andre bygg enn boligbygg og servicebygg, herunder garasjer, når de skai brukes til felles formål for leietakere efler når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med / o c» Boliger som er finansiert av Husbanken skal leies ut til den gruppe eller de personer Husbanken har forutsatt i lånetilsagnet t og kommunen har forpliktet seg til i form av avgitt erklæring. For vanskeligstilte boligsøkere er målsettingen at leieboerne så snart som mulig forsøkes skaffet egen bolig utenfor foretaket. Styret kan fastsette nærmere regler for utleie av boligene, herunder om adgang til å ta opp personer i leierens husstand og adgang til midlertidig fremleie av boligene til andre enn slike

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Kontaktinfo


  • Telefon: 38 07 55 00 Faks: 38 10 28 70
  • Besøksadresse: Rådhusg. 20, 4611 Kristiansand S
  • Postadresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand S
  • Org.nr: 989261932