Blå Kors Behandling As - Miljøindex

Blå Kors Behandling As

Være et regionalt selskap innenfor Blå Kors sin aktivitet i Midt- og Nord-Norge, herunder å eie andre selskaper eller enheter i regionen. Aktiviteten omfatter den type tiltak og prosjekter som Blå Kors involverer seg i, herunder tiltak for mennesker med alle typer rusrelaterte problemer.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo