Bdr Eiendom As - Miljøindex

Bdr Eiendom As

Eie, utvikle og forvalte faste eiendom. Det kan drive med virksomhet som fremmer dette formålet, herunder omsetning av varer og tjenester knyttet til eiendomsdrift. Selskapet kan eie aksjer eller selskapsandelser i selskaper som fremmer selskapets formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo