Gmc Yard AS - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Gmc Yard AS

Yte tjenester knyttet til større planlagte ombygningerog vedlikehold av skip og klassinger av skip, samt deltakelse av enhver art i andre virksomheter og hva dermed står i forbindelse.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 51 84 80 00
  • Besøksadresse: Nyhavnsv. 7, 4077 Hundvåg
  • Postadresse: Postboks 4048 Tasta, 4092 Stavanger
  • Org.nr: 997737814
  • Send forespørsel