Drammen Parkering Kf - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Drammen Parkering Kf

Drammen Parkering KF skal ha det operative ansvaret for Drammen kommunes parkeringstjenester. Foretaket skal ivareta kontaktfunksjonen i forhold til samarbeidspartnere og andre aktører innenfor KF"ets kjernetunksjon. Foretaket skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø i byen jfr.kommunens generell mål om byutvikling. Foretaket skal ivareta: 1. Den offentligrettslige myndighetsoppgave innenfor parkering. 2. tjenesteprodusent for tjenester av driftsmessig karakter som ikke konkurranseutsettes. 3. Eierfunksjon for ett eller flere aksjeselskaper, som eies av kommunen alene eller sammen med andre, og som vil operere i et konkurranseutsatt marked ved f.eks å bygge og drifte nye parkeringshus m.v. Foretaket skal forvalte kommunens eierskap i de to parkeringshusene, A/L Thamsgatens parkeringshus og Grev Wedel Parkeringshus A/L.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo