Aragon As - Miljøindex

Aragon As

Utvikle og selge teknologiske løsninger, det være seg produkter, systemer og interiørtjenester til olje- og gassindustrien over hele verden, med særlig vekt på FPSO markedet. Denne virksomheten vil også kunne omfatte handel, agenturvirksomhet, kjøp av aksjer og andeler i andre foretak, samt alt som derved står i forbindelse.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo