det Norske Myntverket As - Miljøindex

det Norske Myntverket As

Produksjon og markedsføring av mynter og andre lignende betalingsmidler, produksjon og markedsføring av jubileumsmynter eller -medaljer samt minnemynter eller -medaljer, produksjon av dekorasjoner, ordener og tokens, prosessering av fargede medaljer og edle medaljer til halvfabrikata eller ferdige produkter, handel med edle medaljer, medaljeanalysetjenester og planlegging av monetære systemer, produksjon og salg av verktøy, kommersiell utnyttelse av tilknyttet know-how samt annen likeartet virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo