Drammensbadet Kf - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Drammensbadet Kf

Drammensbadet KF skal drive helårsbadet på en aktiv og forretningsmessig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Opplevelses, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Drammensbadet KF skal fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet og ved at Drammensbadet KF utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo