Sunde AS - Miljøindex

Sunde AS (Sundolitt)

Produksjonsvirksomhet, handel, lisensiering og finansiering, å eie fast eiendom samt å delta i andre selskaper hvor styret til enhver tid finner dette formålstjenlig.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 285682-2019-AE-NOR-NA
Akkrediteringssystem: Norwegian Accreditation
Førstegangssertifisert: 30.03.2012
Sertifikatet utløper: 15.03.2025
Sertifisert av: DNV
Scope: Development, production and distribution of Sundolitt building products and Sunpack molded products of EPS (expanded polystyrene) & PE (polyethylene foam), and sale of related merchandise.
ISO 14001
Sertifiseringsstandard: ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 269875-2018-AE-NOR-NA
Akkrediteringssystem: Norwegian Accreditation
Førstegangssertifisert: 01.03.2003
Sertifikatet utløper: 15.03.2025
Sertifisert av: DNV
Scope: Development, production and distribution of Sunde expandable polystyrene.
Virksomhet: Utvikling, produksjon og distribusjon av Sunde ekspanderbar polystyren.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Rolf Fagervoll Dir. Norge
Leder email Karl Johan Sunde Styreformann
Leder email Bertil Sunde Adm.dir
Øvrig ledelse email Henrik Peder Vasylyeva Dir. Sundolitt AS DK
Øvrig ledelse email Jan Johansson Dir. Sundolitt AB SE
Økonomi email Geir Kielland Finans dir.
Marked email Kristian Karlsen Markedssjef Norge
Produksjon email Odd Arne Lervåg Produksjonsjef sundolitt og sunpack
Produksjon email Asle Myklebust Produksjonsjef Polymer
Produksjon email Kenneth Yawara Rabbevåg Produksjonsjef Oslo
Innkjøp email Bjørn Sellereite Innkjøpssjef
Kvalitet email Liv Valaas-Lundsvoll Kvalitetssjef
 

Bransjer

Glassfibre og glassvatt, produksjon
Isolering
Plastemballasje, produksjon
Plastprodukter ellers, produksjon
Plastråstoffer, agentur/engros
 

Varemerker


 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Kjodess As
Avdeling Brødr Sunde AS Sundolitt Fjell
Brødr Sunde As Avd Polymer
Brødr Sunde As Sundolitt Harstad
Brødr Sunde As Sundolitt Oslo
Brødr Sunde As Sundolitt Ålesund
Viplast As
 

Produktnyheter

Brødr. Sunde AS endrer navn til Sunde AS, og gjør samtidig endringer i ledergruppen

Brødr. Sunde AS endrer navn til Sunde AS. Samtidig gjør selskapet endringer i ledergruppen, hvor Bertil Sunde tiltrer...

Vis mer

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!