Signo Grantoppen As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Signo Grantoppen As

Være tiltaksarrangør for døve og døvblinde. Selskapet plikter å følge retningslinjer fra myndighetene. Selskapet har ved sin virksomhet ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, i det alt overskudd skal tilfalle formålet. Ved oppløsning skal formuen overføres til Stiftelsen Signo, og brukes i samsvar med formålet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo