Søndre Helgeland Miljøverk - Miljøindex

Søndre Helgeland Miljøverk

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene å drive innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 341
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
NACE: 381: Innsamling av avfall
Førstegangssertifisert: 12.12.2003
Sertifikatet utløper: 12.12.2021
Sertifisert av: Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS
Virksomhet: Administrasjon og drift av renovasjonsordningen i 11 eierkommuner i Nordland. Leverandør av helhetlige avfallstjenester til husholdninger, industri og næringsliv i eierkommune.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Håkon Nordgaard Johansen Administrerende direktør
Økonomi email William Puntervold økonomisjef
Informasjon/Samfunn email Toril H. Forsmo kommunikasjonssjef
Drift email Ronny Aanes driftssjef
Kvalitet email Heidi Eidet forretningsutvikler og kvalitetsansv
Utvikling email Heidi Eidet forretningsutvikler og kvalitetsansv
 

Bransjer

Konsulenter (renovasjon og avfallsbehandling)

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!