Elkem ASA - Miljøindex

Elkem ASA

Utvikle og drive industri, bergverk, handel og transport samt undersøkelse og utnyttelse av naturforekomster. Selskapet skal kunne utvikle, erverve og utnytte patenter, oppfinnelser og teknisk viten. Selskapet kan delta direkte eller på annen måte i andre foretagender som driver virksomhet som foran nevnt eller virksomhet som fremmer eller støtter disse formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo