Coca-cola European Partners Norge As - Miljøindex

Coca-cola European Partners Norge As

Produksjon, salg, markedsføring og distribusjon av ikke alkoholholdige drikkevarer, samt virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder å eie eller forvalte fast eiendom og løsøre og å inneha eierskap i andre selskaper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo