Proxll AS - Miljøindex

Proxll AS

Proxll AS er TransQ sertifisert, er medlem av Grønt Punkt Norge AS og har AAA diplom for høyest kredittverdighet i Soliditets kredittratingssystem. Proxll AS sine produkter og tjenester skal bidra til forenklet drift innen bygg, anlegg, industri og infrastruktur. Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 901008
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 03.03.1998
Sertifikatet utløper: 29.03.2023
Sertifisert av: Nemko Scandinavia AS
Scope: Electronic and Electrotechnical products and solutions for construction, traffic and industrial applications. Development, Engineering, Production, Sale, Installation, Service, Logistics and Economy
Virksomhet: Elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for bygg og anlegg, samferdsel og industri. Utvikling, prosjektering, produksjon, salg, installasjon, service, logistikk og økonomi
Kontaktperson(er): Jan Andersen
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Fredrik Mortvedt Administrerende Direktør
Øvrig ledelse email Per H. Christensen viseadm. dir
Økonomi email Fredrik Mortvedt øk.dir.
Salg email Jan-Erik Kristiansen prosjektleder samferdsel
Salg email Per H. Christensen viseadm. dir
Adm./Org./Personal email Hanne Frøyse HR og serviceleder
Teknisk email Abrar Ahmed Gondal installatør
Drift email Kundeservice Proxll
Kvalitet email Jan Andersen miljø og kvalitetssjef
 

Bransjer

Adgangskontroll
Alarm- og signalanlegg
Bomveiselskaper
Brannsikring
Elektrisk utstyr ellers, produksjon
Konsulenttjenester (uspesifisert)
Overvåkningsutstyr, forhandlere
Parkeringstekniske anlegg, produksjon
Trafikksignaler og -belysning, forhandlere
Trafikksignaler og -belysning, produksjon
Varmevekslere, agentur/engros
Veivedlikehold
 

Varemerker


 

Agenturer

BPT(IT)
Circontrol(ES)
Designa(DE)
GT(DE)
Gelcore(US)
Magnetic(DE)
Raychem(US)
Ropag(DE)
Rosslare(IL)
Tecte(DE)
Thole(NL)
 

Produktnyheter

Proxll med nytt produkt

PROXLL-ECO 2.0

Vis mer

Kontaktinfo

Nyheter

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!