Proxll AS - Miljøindex

Proxll AS


Våre produkter og tjenester skal bidra til forenklet drift innen bygg, anlegg, industri og infrastruktur.

Proxll AS er TransQ sertifisert, ISO 14001 og ISO 9001 sertifisert, medlem av Grønt Punkt Norge AS og har AAA diplom for høyest kredittverdighet i Soliditets kredittratingssystem i Soliditets kredittratingssystem.

Næringsbygg Boligbygg
Ladestasjoner for elbil Proxll ECO 2.0
Vei og bane Industri, skip & offshore
 
 
Besøk gjerne vår hjemmeside: 
for mer informasjon om våre
produkter og tjenester
Privat  

 


 


 


 

Våre produkter og tjenester skal bidra til forenklet drift innen bygg, anlegg, industri og infrastruktur

 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 901008
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 03.03.1998
Sertifikatet utløper: 29.03.2023
Sertifisert av: Nemko AS
Scope: Electronic and Electrotechnical products and solutions for construction, traffic and industrial applications. Development, Engineering, Production, Sale, Installation, Service, Logistics and Economy
Virksomhet: Elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for bygg og anlegg, samferdsel og industri. Utvikling, prosjektering, produksjon, salg, installasjon, service, logistikk og økonomi
Kontaktperson(er): Jan Andersen
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Fredrik Mortvedt Administrerende Direktør
Øvrig ledelse email Per H. Christensen viseadm. dir
Økonomi email Fredrik Mortvedt øk.dir.
Salg email Jan-Erik Kristiansen prosjektleder samferdsel
Salg email Per H. Christensen viseadm. dir
Adm./Org./Personal email Hanne Frøyse HR og serviceleder
Teknisk email Abrar Ahmed Gondal installatør
Drift email Kundeservice Proxll
Kvalitet email Jan Andersen miljø og kvalitetssjef
 

Bransjer

Adgangskontroll
Alarm- og signalanlegg
Bomveiselskaper
Brannsikring
Elektrisk utstyr ellers, produksjon
Konsulenttjenester (uspesifisert)
Overvåkningsutstyr, forhandlere
Parkeringstekniske anlegg, produksjon
Trafikksignaler og -belysning, forhandlere
Trafikksignaler og -belysning, produksjon
Varmevekslere, agentur/engros
Veivedlikehold
 

Varemerker


 

Agenturer

BPT(IT)
Circontrol(ES)
Designa(DE)
GT(DE)
Gelcore(US)
Magnetic(DE)
Raychem(US)
Ropag(DE)
Rosslare(IL)
Tecte(DE)
Thole(NL)
 

Produktnyheter

Proxll med nytt produkt

PROXLL-ECO 2.0

Vis mer

Kontaktinfo

Nyheter

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!