Meny As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Meny As

Selskapets formål er å utvikle, forvalte, og administrere konseptene Meny, Ultra, Centra og Jacob?s, herunder vedta overliggende styringsdokument for ovennevnte konsepter. Selskapets formål er videre å kontrollere og følge opp gjeldende mål og retningslinjer nedfelt i overliggende styringsdokument for konseptene, samt alt som står i forbindelse med dette. Herunder inngår investeringer i aksjer og andre selskaper i den grad dette inngår i realisering av ovennevnte formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 21 61 20 00 Faks: 22 61 20 01
  • Besøksadresse: Karenslyst allé 12-14, 0278 Oslo
  • Postadresse: Postboks 330 Skøyen, 0213 Oslo
  • Org.nr: 977066727
  • Send forespørsel