Ans Nord Salten Auto - Miljøindex

Ans Nord Salten Auto

Drive bilforretning, bilverksted herunder karosseri- og lakkeringsverksted, forvaltning og eventuelt salg av eiendommen gnr. 9 bnr. 51/90 i Hamarøy kommune samt det som står i forbindelse med slik virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Besøksadresse: 8276 Ulvsvåg
  • Org.nr: 959816654