Aker Engineering & Technology AS - Miljøindex

Aker Engineering & Technology AS

Industri, handel, service, konsulentvirksomhet, annen tjenesteytende virksomhet, forvaltning av driftstilknyttet fast eiendom samt virksomhet i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper som aksjonær eller på annen måte.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 67 59 50 50
  • Besøksadresse: Snarøyv. 20, 1360 Fornebu
  • Postadresse: Postboks 222, 1326 Lysaker
  • Org.nr: 879817552