Abo Plan & Arkitektur As - Miljøindex

Abo Plan & Arkitektur As

Drive arkitektvirksomhet og deltakelse i annen rådgivende virksomhet innen fysisk samfunnsplanlegging. Aksjonærene har rett til å påta seg oppdrag utenfor selskapet, så lenge oppdragene enkeltvis eller samlet er av liten betydning for selskapets økonomiske eller forretningsmessige interesser.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo